Niên thiếu – Duyên Anh

0
Niên thiếu  –  Duyên Anh

Thuở ấy mây non với gió mềm

Nắng vừa ấm để mọng môi em

Nụ hôn mừng tuổi ngon như tết

Anh bảo em rằng mới tháng giêng

Tiếng trống đình vang tự sớm mai

Xuân em còn hứa hẹn lâu dài

Hồn nhiên thức trắng đêm tam cúc

Anh bảo em rằng qua tháng hai

Bước nhẹ trên đường quê ngát hoa

Dẫn em coi hát dưới trăng ngà

Khi về hương bưởi thơm trong tóc

Anh bảo em rằng sang tháng ba

Sông nhỏ đềm êm nước lững lờ

Soi hình hai đứa rất nên thơ

Giận vì con gió làm bay tóc

Anh bảo em rằng tới tháng tư

Ít quá một ngày hai bận thăm

Thiếu dâu héo hắt cái thân tằm

Chửa chiều đã ngỡ sao quên mọc

Anh bảo em rằng đến tháng năm

Anh bảo em nhiều nhớ hết không

Những lời tháng sáu có mưa giông

Những câu tháng bảy heo may lượn

Tháng tám tình xanh tháng chín hồng

Em vỡ lòng yêu cuối tháng mười

Chiếc hôn tháng một cháy bùng môi

Tháng mười hai gọn vòng tay ấm

Đó lúc hồn anh biết rã rời…

1975


Xem thêm:  Nỗi nhớ miền Trung - Thuận Hữu