Những ngày đi học – Lê Minh Quốc

0
Những ngày đi học – Lê Minh Quốc
Năm nay em mười bảy tuổi
Áo dài còn trắng tinh khôi
Ai hoá… gốc cây đứng đợi
Như là muốn được song đôi?
Áo trắng như mây trước lớp
Tan trường hai buổi nắng mưa
Làm mắt ai nhìn không chớp
Thôi đừng…. em có lời thưa…
Thưa rằng em còn đi học
Còn chưa kịp lớn. Áo dài
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em đêm nay.

Xem thêm:  Nhà Thơ Tùng Thiện Vương Cùng Những Bài Thơ Đặc Sắc Phần 2