Những ngày đi học – Lê Minh Quốc

0
Những ngày đi học – Lê Minh Quốc
Nm nay em mi by tui
Áo dài còn trng tinh khôi
Ai hoá… gc cây ng i
Nh là mun c song ôi?
Áo trng nh mây trc lp
Tan trng hai bui nng ma
Làm mt ai nhìn không chp
Thôi ng…. em có li tha…
Tha rng em còn i hc
Còn cha kp ln. Áo dài
Xin ng ghi th lên ó
Làm em mt ng êm nay.

Xem thêm:  203 stt tâm trạng buồn, thất tình, cô đơn, chán nản hay được yêu thích nhất