Nhớ tháng ba – Bằng Lăng Tím

0
Nhớ tháng ba – Bằng Lăng Tím

Xuân dấu gì trong mùa cũ
Để hạ nhớ mưa ướt nhòa lối cũ
Níu trao nhau còn chưa đủ
Xuân xa rồi mây vần vũ chiều buông.

Tháng ba em họa gạo đỏ cuối đường
Bay ngược gió hoa theo về bến mới
sang có ai còn đứng đợi
Thắp lửa hồng trên cánh phượng .

đung đưa
Bưởi lỗi hẹn mang hương mùa đem dấu
Nhớ tháng ba xoan tím buồn chẳng đậu
Cánh rụng rồi thương tím mãi không nguôi.

Tháng ba ơi phố ngược xuôi
Bóng dáng em đâu thấy còn hiện hữu
Tháng tư sang lập lòe bông hoa lựu
Nhớ nao lòng cũ tháng ba!


Xem thêm:  Chiều thu tháng chín - Triệu Phú Tình