Nhớ Bắc – Huỳnh Văn Nghệ

0
Nhớ Bắc  –  Huỳnh Văn Nghệ

Ai về xứ Bắc ta đi với

Thăm lại non sông giống Lạc Hồng

Từ độ mang gươm đi mở cõi

Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long1

Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng2

Mà ta con cháu mấy đời hoang

Vẫn nghe trong máu buồn

Non nước Rồng Tiên nặng .

Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ

Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn

Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ

Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng.

Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên

Chinh Nam say bước quá xa miền

Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm

Muốn quê mơ cảnh tiên

Ai đi về Bắc xin thăm hỏi

Hồn cũ đất Cổ Loa

Hoàn Kiếm hồ xưa Linh Quy hỡi

Bao giờ mang trả kiếm dân ta?

  1. Câu thơ này thường bị nhầm thành thương nhớ đất Thăng Long [↩]
  2. Nguyễn Hoàng (1525-1613) là thứ của Nguyễn Kim – người đã phò Trang Tông lên làm vua, lập ra nhà Lê Trung hưng. Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm nắm mọi binh quyền, sát hại Nguyễn Uông – anh trai Nguyễn Hoàng. Để bảo toàn tính mạng, Nguyễn Hoàng xin đi trấn thủ Thuận Hóa (khu vực từ đến Thừa Thiên- ngày nay) và được Trịnh Kiểm ưng thuận (1558).

    Là người tiên phong trong việc mở rộng bờ cõi đất nước xuống phía nam, mở đầu cho việc hùng cứ phương nam của nhà Nguyễn, ông được nhân dân kính trọng và gọi là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.

    [↩]
Xem thêm:  Cái thai hoang - Trần Huyền Trân