Nhớ ai – Trần Tuấn Khải

0
Nhớ ai – Trần Tuấn Khải

Vơ vẩn nằm buồn nghĩ nhớ ai!
Nhớ ai một phương trờị
Bóng như vẽ tình non nước,
Trận gió chưa phai tiếng nói cườị
Lưng thúng giang san vai gánh lẻ,
Mười năm Nam Bắc dạ sầu đôị
Ai ơi! Sao chẳng tá?
Mà đỡ cho nhau gánh nợ đời


Xem thêm:  Bài thơ Gió trái mùa – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân