Nhẫn đi – Ngạo Thiên

0
Nhẫn đi – Ngạo Thiên

Nhẫn đi, mới
Tranh cãi nhau chi, tự chuốc phiền
Bình tâm an lạc, sống
Thế sự …hãy thản nhiên.

Nhẫn đi, sẽ thấy được bình an
Ai thời tranh đoạt, ta chẳng màng
Ganh nhau được gì, trong
Nóng giận sân nhau…cảnh tương tàn.

Nhẫn đi, cuộc sống mới an bình
Đúng sai , chuyện nhân sinh
Tự thân quán chiếu, đời đen trắng
Bản ngã không còn…mới anh minh.

Nhẫn đi, nào phải ta thấp hèn
Nhẫn là đức tính, chẳng bon chen
Cuộc sống ganh đua, được và mất
Nóng giận sân đời…có ai khen.

Nhẫn đi, sẽ tránh được lỗi lầm
Tức thời nóng giận, tâm sân tâm
thiêu rụi, rừng công đức
Sân hận nhau chi…để bước lầm.

Nhẫn đi, tất cả sẽ bình yên
Lấy đức phục sinh, đạo thánh hiền
Nhân tâm lẽ sống, cần nên có
Cuộc đời nên lấy…nhẫn đi tiên.


Xem thêm:  Hạt nhớ người gieo - Lâm Hảo Khôi