Nhà tù Phú Quốc – Đoàn Nam

0
Nhà tù Phú Quốc – Đoàn Nam

Đảo Phú Quốc có nhà giam tù binh

Ai đã qua sẽ rùng mình ghê rợn

Địch tra tấn rất dã man dữ tợn

Biến nơi đây thành địa ngục trần gian.

Tù binh bộ đội, du kích, công an…

Địch đóng đinh tay, chân đầu các ngón

Ai kêu lên chúng bắn làm phân bón

Thân thể các anh đau đớn tột cùng.

Nhốt các anh vào phi kín gõ thùng

Làm âm to gây thủng tai, hộc máu

Dùng búa đục răng mồm tràn máu tứa

Nướng các anh trên ngọn lửa đỏ màu.

Nhốt chuồng cọp phơi nắng cho chết mau

Trùm bao kín bỏ các anh nấu cháo

Bắt tù nhân ăn cháo người cả chảo

Chúng ngồi cười ha hả dã man chưa.

Tất cả các trò tra tấn như mưa

Vẫn hiên ngang chẳng thể nào ngã gục

Vì tổ quốc các anh không khuất phục

Quyết hy sinh cho đất nước thân yêu.

Thế hệ chúng tôi ơn các anh nhiều

Đã hi sinh vì giang sơn đất nước

Cho chúng tôi cuộc sống đầy mơ ước

Tổ quốc ghi công người chiến sỹ anh hùng…

Đoàn Nam

(Hòa Bình)


Xem thêm:  Nhà thơ Tản Đà và tập thơ dịch tác giả Bạch Cư Dị