Nguyện Cầu – Vũ Hoàng Chương

0
Nguyện Cầu – Vũ Hoàng Chương

Ta còn để lại gì không?
Kìa non đã lở, này sông cát bồi
từ độ luân hồi
U minh nẻo trước dặm về
Trông ra bến hoặc, bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này
Ðể ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Ðêm nào ta ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một phen đã nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất, hơi tàn thanh âm.


Xem thêm:  Nhà thơ Hồng Thanh Quang cùng những tác phẩm dịch nổi tiếng phần 12