Ngưỡng cửa – Vũ Quần Phương

0
Ngưỡng cửa – Vũ Quần Phương

Nơi này ai cũng quen 
Ngay từ thời tấm bé 
Khi tay bà, tay mẹ 
Còn dắt vòng đi men 

Nơi bố mẹ ngày đêm 
Lúc nào qua cũng vội 
Nơi bạn bé chạy tới 
Thường lúc nào cũng vui 

Nơi này đã đưa tôi 
Buổi đầu tiên đến lớp 
Nay xa tắp 
Vẫn đang chờ tôi đi


Xem thêm:  Tuyển Tập Những Bài Thơ Viết Về Tình Bạn Hay Và Vô Cùng Ý Nghĩa