Nguồn gốc của loài người

0
Nguồn gốc của loài người

Câu hỏi:Những bằng chứng về ngờ uồn gốc của loài người từ động vật?Đặc điểm cơ bản nào người với động vật?

Đáp:

Giải phẫu:xương tới nội quan
Thể thức cấu tạo hoàn toàn giống nhau
“Lông mao-có vú-thai
Cơ quan thoái hoá từ lâu hao mòn”
Phổi sinh:đến độ vuông tròn
Lặp lại chủng loạiyH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Nguồn gốc của loài ngườihôi còn khe mang
Có đuôi-nhiều vú xếp hàng
Hiện tượng lại giống,rõ ràng mười mươi.

Phân biệt động vật với người
Động vật bẻ-cắn cành tươi để dùng
(Công cụ sẵn có chung chung)
chế tạp giáo-cung-vại-bình
Tạo điều kiện sống cho mình
Giảm bớt lệ thuộc khi tình thế nguy.
Tiếng nói-trừu tượng-
Nâng dần khái niệm,phát huy giống nòi.


Xem thêm:  Thơ tình hóa học - Đinh Kim Chung