Ngóng trông – Ngạo Thiên

0
Ngóng trông – Ngạo Thiên

Kiếp người nào có bền lâu
Trăm năm ngắn ngũi, bạc đầu phơi sương
Trăm năm nơi chốn
Thành,trụ,hoại,không, làm gì
Âu sầu phiền não mà chi
, bước đi nhẹ nhàng
Hoa kia sớm nở tối tàn
rồi cũng, theo làn khói sương
cần lắm
Đừng gieo trái đắng, lệ vương mi sầu
Sông sâu nào dễ bắt cầu
Cuộc đời ai biết, được đâu mà ngờ
Biệt ly chết chóc
Trăm năm , bến bờ sắc không.
Trăm năm nơi chốn bụi hồng
Có rồi lại mất, ngóng trông làm gì.
Tìm về đạo pháp huyền vi
Thoát vòng sanh tử, viễn ly luân hồi.


Xem thêm:  Ba bài thơ châm biếm Nguyễn Cao Kỳ - Vân Trình Lữ Nhạc