Ngõ trắng – Lê Đạt

0
Ngõ trắng  –  Lê Đạt

Mây thu mắt rừng chớp rộ

Cơn nguồn tóc đổ phố muôn chim

Một đàn con chữ lội xanh sông tìm

Chiều phơi đòng

đôi búp chữ lim dim

Ngõ trắng hoa đồi rạng đỏ


Xem thêm:  Sáng soi - Lê Đạt