Ngẫm – Ngạo Thiên

0
Ngẫm – Ngạo Thiên

này, ta cần nên suy ngẫm
Tình và tiền, mang đậm tính đặc trưng
Một trong hai, tựa như sợi dây thừng
Luôn trói buộc, đời ta trong

Khi không tiền, thì tâm ta ước vọng
Mong một ngày, giấc mộng sống vinh hoa
Khi đủ đầy, ta lại muốn bay xa
Muốn , danh vọng cao hơn nữa

Tâm , đó chính là
Thổi bùng lên, dung chứa bởi tánh tham
Ngọn lửa ấy, nóng chảy như dung nham
Sẽ lan toả, bùng cháy chẳng suy tàn

Tâm vọng tưởng, tâm động chẳng an nhàn
Luôn , sầu than trong ước vọng
Đời người khổ, do tâm mình luôn động
Chạy theo đời, ước mộng chẳng được yên

Tình và tiền, cần có là hiển nhiên
Nhưng biết đủ, ưu phiền hoà tan biến
Sống giúp đời, giúp người luôn vinh hiển
Biết xã buông, là thuốc tiên cuộc sống.


Xem thêm:  Những đứa trẻ buồn - Lưu Quang Vũ