Ngẫm lại một chút thôi – Ngạo Thiên

0
Ngẫm lại một chút thôi – Ngạo Thiên

Đời ngắn ngũi, sao ta hay hờn tủi
Hãy , ngừng đuổi bắt sầu rơi
Não phiền ơi, theo gió trả về đời
Trôi hết đi, một thời say cay đắng.

Tham sân đời, tiền tình tâm xem nặng
Khi nhìn lại, ta chẳng nhận ra ta
Ta là chủ, hay nô lệ tâm ma
Chân lạc lối, sa ngã đuổi bắt đời.

này, làm nhiều nói ít thôi
Hãy nghĩ suy, khi khoé môi thành lời
Miệng là hoa, cũng là hoạ ai ơi
Không nên nói, những lời khơi .

Một , bằng mười thang thuốc bổ
Nhưng khi cười, cần đúng chỗ đúng nơi
Đừng hả hê, khi người lệ bi rơi
Biết tôn trọng, thì người đời nể trọng.

Trong , đừng đuổi hình bắt bóng
Sẽ trắng tay, khi trông ngóng xa vời
Tìm , chân chẳng biết nghĩ ngơi
Thì cô phòng, sẽ là nơi .

Duyên tình cạn, xin người ngừng
Chẳng được gì, tròn méo cũng tuỳ duyên
Duyên là nước, đưa đẩy trôi con
Đời thiếu duyên, nên thuyền không cập bến.


Xem thêm:  Một nửa đi tìm - Nguyễn Thái Sơn