Nếu biết rằng – Ngạo Thiên

0
Nếu biết rằng – Ngạo Thiên

Nếu biết rằng…đâu mới là .
Thì …hoạn nạn sẽ nhận ra.
Sẽ thấy được…là bạn hay là ma.
ta…vượt qua bao trở ngại.

Nếu biết rằng…ngày mai mình sẽ chết.
Oán hận kia…có xoá hết được không.
Hay tâm thức…vẫn trông mong rửa hận.
Để lòng mình…nguôi giận mới chịu thôi.

Nếu biết rằng…ngày mai mình sẽ chết.
Đau buồn kia…có quên hết được không.
Hay trong lòng…xin cầu mong được sống.
Làm lại đời…lấp khoảng trống .

Có buông đi…những vướng bận .
Sống vô ưu…không .
Sống yêu thương…không đắm đuối lợi danh.
Sống an lành…không tranh giành quyền lợi.

Nhìn …nào một ai.
Hãy vui sống…hưởng tháng ngày .


Xem thêm:  Trăng Thành Cổ - Tín Thuận