Nét sầu – Lâm Vị Thủy

0
Nét sầu  –  Lâm Vị Thủy

Sài Gòn từ nay chắc buồn

Tôi dối tôi nhiều em biết không

Tôi biết em thường mang thư vào lớp học

Mà lòng sầu muốn khóc

Những cột đèn đường soi mói bước chân em

Mưa cuối mùa lủi thủi

Tôi sẽ không bao giờ còn dám nói

Như thân cây già oằn trĩu trái xanh

Nhà tôi bên kia vùng Khánh Hội

Dòng sông đầy kỉ niệm

Những tờ thư còn non sách vở

Còn thơm màu hoa phượng vĩ

Em bỏ đi rồi tôi thương tôi…


Xem thêm:  Sông ơi! - Phạm Ngọc Vĩnh