Nắng tươi – Hàn Mặc Tử

0
Nắng tươi – Hàn Mặc Tử

Lá xuân sột sạt trong làn nắng

Ta ngỡ, em ơi vạt áo hường

Thứ áo ngày xuân em mới mặc

Lòng ta rộn rã nỗi yêu thương.


Xem thêm:  Hương sắc chiều thu - Mai Hương