Nắng tháng tư – Võ Ngọc Cẩn

0
Nắng tháng tư – Võ Ngọc Cẩn

Ai đem về đây
Để ve nhớ bạn cả ngày khóc than
người hẹn mùa sang
Ve sầu mấy độ bẽ bàng niềm mong

vàng nắng ai hong
Nghe bỏng rát, xót xa lòng…
Phượng xưa nở tím khung trời
Tháng tư sầu nhớ ngõ hồn

Chờ người trong buổi
Cánh hoa héo hắt chỉ còn dư hương
Bao giờ
Để cơn mưa hạ tìm đường về đây

Tháng tư nắng đổ cả ngày
Phượng đơm cánh lửa lắt lay

V N C …. 17/04/18


Xem thêm:  Hẹn ước mùa xuân - Violet Hoa