Nắng tháng năm – Hồng Giang

0
Nắng tháng năm – Hồng Giang

Em chợt đến như cơn gió
Để trưa hè cánh phượng đỏ chờ ai
Có điều gì trong giằng giai
héo đầy

ơi mối tình si dang dở
Đến bao giờ tròn duyên nợ
Anh đi tìm từng hạt nắng đánh rơi
Gom góp lại rồi xếp thành câu chữ

Lời yêu thương tháng ngày anh gìn giữ
Muốn gửi mà do dự sợ người chê
Hỡi ái tình sao gieo rắc
Nửa đời còn muốn nhớ về nơi ấy

Anh lại viết vần thơ tình trên giấy
ai vừa thấy đã đi đâu
Nên viết hoài mà mãi chẳng tròn câu
Chữ bị chữ sầu chia cắt

Có phải em hay là anh hoa mắt
Để hạ buồn…..
Ngằn ngặt….
Nắng tháng năm!

07/05 /2018 .


Xem thêm:  Xa Hà Nội - Kim Trung