Mùa xuân và tình yêu – Phạm Bá Chiểu

0
Mùa xuân và tình yêu – Phạm Bá Chiểu

Nếu không chịu đầy buốt giá

Sao thể yêu mãnh liệt thế xuân kiều?

Nếu không thể chịu vô vàn

Sao thể say gặt hái bội ?

Chẳng thể có một mùa đông vĩnh cửu

Chẳng thể xuân quên mất bước

Như chẳng thể tim

Mà ủ mầm mới si mê

Người thấy đông trong xuân ấm

Người thấy xuân ấm trong đông

Nhưng chỉ thể có vĩnh cửu

Khi ta yêu với tất cả tim nồng!

(TP. Hồ Chí Minh)

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Bài thơ Chiều đông thêm lạnh – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân