Mưa về với Huế – Hồ Ân

0
Mưa về với Huế – Hồ Ân

Hàng năm thành lệ…Mưa nắng vần xoay

Mỗi mùa mỗi vẻ…Luân hồi nơi đây

Mưa về với …Lâm thâm cả ngày

Và rồi cứ thế…Kèm chút

Thần kinh …Trong gió mưa bay

Cố đô như thể…Đêm ngày

Mưa về với Huế…Bé ơi có hay

Hạt mưa rơi nhẹ…Trên dáng em gầy

Nón bài thơ Huế…Em cầm nghiêng tay

Mưa phùn……Vương trên

Mưa về với Huế…Lất phất chiều nay

Cảnh mưa muôn vẻ…Ảo huyền mê say

Tiếng ai rất khẽ…Thỏ thẻ đâu đây

Tựa hồ như kể…Chuyện mưa nơi này


Xem thêm:  20 Bài thơ về cô giáo tiểu học do học sinh tự sáng tác hay nhất