Mùa thu của em – Quang Huy

0
Mùa thu của em – Quang Huy

Mùa thu ca em 
Là vàng hoa cúc 
Nh nghìn con mt 
M nhìn tri êm. 

Mùa thu ca em 
Là xanh cm mi 
Mùi hng nh gi 
T màu lá sen 

Mùa thu ca em 
Rc èn hp bn 
Hi rm tháng tám 
Ch Hng xung xem. 

Ngôi trng thân quen 
Bn thy mong i 
Lt trang v mi 
Em vào mùa thu.


Xem thêm:  Thơ Tình Cô Đơn – Những Bài Thơ Buồn Cô Đơn Mong Nhớ Một Mình