Mùa thu của em – Quang Huy

0
Mùa thu của em – Quang Huy

Mùa thu của em 
Là vàng hoa cúc 
Như nghìn con mắt 
Mở nhìn trời êm. 

Mùa thu của em 
Là xanh cốm mới 
Mùi hương như gợi 
Từ màu lá sen 

Mùa thu của em 
Rước đèn họp bạn 
Hội rằm tháng tám 
xuống xem. 

Ngôi trường thân quen 
Bạn thầy mong đợi 
Lật trang vở mới 
Em vào mùa thu.


Xem thêm:  Bài thơ Phai nhạt tình ai – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân