Mùa tháng tám trong tôi – Cách Trần Tư

0
Mùa tháng tám trong tôi – Cách Trần Tư

Mùa giọt mưa chiều lướt thướt.
Bão đang về trời xám xịt mưa tuôn.
ai thơ nhức nhối Thu buồn.
úa sầu muộn lên cuồng mắt.

Mùa tháng tám có lúc mưa như cắt.
Xé lòng mình góp nhặt những vần thơ.
Buồn không tên cùng dật dờ.
Nghe da diết cho hồn đắng.

Mùa tháng tám đâu phẳng lặng.
Mưa giọt sầu văng vẳng mối tình ngâu.
Hàng cây Si úa thêm sầu.
Thu vừa đến nàng Thu nâu vừa đến.

Mùa tháng tám đèn phố cũng vừa lên.
Thắp hồn say mộng ai mãi ngọt mềm.
đến chiều êm nghe lá đổ.
Môi ấm môi ngát hương đêm.


Xem thêm:  Cây đàn muôn điệu - Thế Lữ