Mưa tháng năm – Mạc Phương

0
Mưa tháng năm – Mạc Phương

Mưa ào ào dày xéo đám .
Những chao .
Gió gầm gào quét sạch trơn tơi tả.
Lâu đài tình đã dựng xây.

Quãng ta vun đắp đắm say.
Qua bão giông ngất ngây không tồn tại.
Tấm chân thành sao vẫn còn nhớ mãi.
Hãy để mưa mang rải khắp thế gian.

Dẫu xót xa sau bão đổ hoang tàn.
Dẫu sấm nổ xé tan ngày ước vọng.
Vẫn phải cười để vượt ngàn đợt sóng.
Tâm bình an mau chóng bước .

Mưa đang rơi hay chứa chan.
Trước bể đời vô vàn cơn .
Mỗi mỗi phước phần mỗi số.
Phận bọt bèo cuốn sổ nợ dày thêm.

Tháng năm ơi mưa đã ướt môi mềm.
Mong đọa đày hãy êm êm một chút.
Để nơi nơi khỏi cảnh đời ngập lụt.
Để nắng về … trái tim côi.

BLT 13/5/2017


Xem thêm:  Dỗi tháng ba - Hồng Giang