Mưa tháng bảy – Doãn Kim Oanh

0
Mưa tháng bảy – Doãn Kim Oanh

Em lại viết bài thơ tháng bảy
Gửi cho anh vào chủ nhật buồn
Hà nội giờ này mưa vẫn cứ tuôn
Đường phố ngập những người đi ngoài phố.

Hà nội của em trong từng hơi thở
Mưa nhạt mùi hoa sữa về đêm
Có bóng ai đứng đợi bên thềm
Mưa ngập lối em về không đúng hẹn.

Bao bận rộn mong một ngày nghỉ đến
Mà mưa rơi em chẳng biết đi đâu
Mưa vẫn rơi em lại nguyện cầu
Mưa sẽ tạnh bước chân người trên phố
Và em biết sau rất nhiều thương nhớ.

Cầu vồng sẽ về bảy sắc hiện sau mưa.

15/7/2018


Xem thêm:  Chiều mưa tháng bảy - Thanh Trang