Mùa hạ – Phùng Thanh Bình

0
Mùa hạ – Phùng Thanh Bình

Phượng vĩ tràn sắc đỏ

Sáng rực đường quê ta

Góp thêm ngàn cánh lửa

Thắm đất trời hương hoa

Đầu cành vàng anh hót

Tiếng gọi… lòng nao nao

Nơi đầu sông, ngọn suối…

Thầy, bạn ở phương nào

Tiết trời…

Dế thiết tha ngoài vườn

Lập lòe đua đom đóm

Thoảng một cơn gió nồm

Em ca chín

Đồng vọng ngày và đêm

Mưa nắng cùng nóng gió

Mùa hạ bừng trong em…()


Xem thêm:  Bài thơ Nỗi lòng mùa vải chín – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân