Mùa đông và nỗi nhớ – Trần Lê Phượng Loan

0
Mùa đông và nỗi nhớ – Trần Lê Phượng Loan

Đông về rồi nơi ấy lạnh không anh?
Hai con nắng nhỏ
Ở nơi đây tuyết giăng đầy khắp ngõ
Trời đất lệ nhỏ thành bông

Hoa tuyết bay trắng xoá cả cánh đồng
Những hạt châu pha ánh bạc
Em ngây ngất giữa đất trời ngào ngạt
Gió bấc về dào dạt mong

Đông về rồi cây trơ trụi trống không
Chợt thấy lòng sao dịu vợi
Khi năm cũ bước dùng dằng
Chút suy tư sót lại của mùa trôi…

bao
Bỗng ùa về chia đôi miền
Khi một nửa tuyết rơi trong lồng ngực
Còn nửa kia vẫn rạo rực chờ trông…


Xem thêm:  Sương ban mai - Lê Hoàng