Mưa chiều xứ Huế – Thanh Trắc Nguyễn Văn

0
Mưa chiều xứ Huế – Thanh Trắc Nguyễn Văn

Mưa chiều xứ

Rào rào hạt vui

Ta qua Đập Đá

Sao mưa ngùi ngùi?

Đâu đò Đông Ba

Đâu vườn Vỹ Dạ?

Mưa xanh đầy lá

Mưa xám mù trời.

Mưa chiều xứ Huế

Áo tím về đâu

Ta cầm qua đó

Nụ buồn xanh xao.

Mưa ngàn dấu hỏi

Hỏi người sao xa?

Giọt rơi thành cỏ

Giọt vỡ thành hoa.

Mưa chiều xứ Huế

mình đi

Mưa mềm môi mặn

Mưa lạnh tràn mi.

Mưa ngàn dấu thương

Thương trường xưa vắng

Giọt tan

Giọt bám màu sương.

Mưa chiều xứ Huế

Một thời phiêu diêu

Yêu người không nói

Nói người không yêu!

Chỉ còn mưa trắng

Trắng tuổi khờ

Chỉ còn giọt trắng

Trắng màu xa mơ.(TP. )


Xem thêm:  Thơ Tình Vương Vấn – Chùm Thơ Tình Yêu Buồn Vấn Vương Lãng Mạn