Mỏi mồm, mờ mắt

0
Mỏi mồm, mờ mắt

Mẹ Mai mời mình một múi mít mật
Mai mon men móc một múi mít
Mẹ Mai mắn:
_Mít mới mua mà mày móc mười múi
Mai mặt méo mó:
_Mít mới mua mà mời mọc mãi
Mẹ Mai mắn miết:
_Mồ mã mày..Mai mồng một mốt mồng mười
mà mày muốn má mày mo mà!
Mình mắt mở mắt mù:
_Mời mẹ Mai một miếng mức …Thôi lại bị nhức đầu rồi thông cảm nhé..bịnh cũ tái phát!

Mừng mùa mưa mới

Mênh mải miết mây mời mọc
Mong mỏi màn mưa mãi mịt mờ…
Mưa mau! Mưa mới! Mùa mưa mới
Mát mẻ mọi miền mưa mải mê

Mèo mướp mừng mưa, múa một màn
Mái mơ mải mổ mối
Mấy mực mong mồi mình mũm mĩm
Mang mượt màu mưa mướt mịn màng.

Mấy máng mấy mương mưa mấp mé
Miền mình mai mốt mẩy mùa măng
Mập mạp một màu, mầm mơn mởn
Mỗi một mùa mưa một mỡ màng

Mưa mau, mưa mỏng, mây man mác
May mắn, mùa mưa mới mở màn
Mòng mới mang mào, mèo mẩn mỡ
Một mầm mai mở mắt

lại thêm chữ M:
Một miếng mít Mi mua, mười múi mật
“Măm” , mà muốn mãi .
Múi mòng mọng, mỡ màng, mùi mê mẩn
Mải mê “măm” múi mít, mắt Mi mờ.

Mê mùi mít, Mi miệt mài moi móc
Múi mịn màng, mềm mại, muốn moi mau.
Mút múi mít, mùi mon men mời mọc
Mít mật mít mơ, mơn mởn một màu.

Xem thêm:  Bài thơ Đi tìm dĩ vãng – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Mê mít mật, Mi mơ màng mộng mị
Mơ một mai mít mọc mấp mé mương.
Mít múp míp, mấy mươi, “măm” mải miết
Mập mạp mau, Mi Mán Mường.

Chữ M tiếp:
Mưa mải miết, mưa mịt mù, mưa mãi
Một mình Mi mắc mớ một mùa mưa
Mi mơ mộng mây mang màu múi mít
Mưa – mặc mưa, Mi mộng mơ

Mùi mít mật mà mê mẩn
Màu, mùi mít mỏi mắt, mỏi mũi Mi
Mi mong muốn mùa mưa mau mau mất
Mi mua một miếng mít, “măm” một mình

M….
Một mình mê mải mãi mong muốn
Muốn mình mềm mại muốn mối mai
Muốn một mai mình mãi mãi mơ
Mơ một mối mạnh mạng mong manh

Mênh mải miết mây mời mọc
Mong mỏi màn mưa mãi mịt mờ…
Mưa mau! Mưa mới! Mùa mưa mới
Mát mẻ mọi miền mưa mải mê

Mèo mướp mừng mưa, múa một màn
Mái mơ mải mổ mối miên man
Mấy mực mong mồi mình mũm mĩm
Mang mượt màu mưa mướt mịn màng.

Mấy máng mấy mương mưa mấp mé
Miền mình mai mốt mẩy mùa măng
Mập mạp một màu, mầm mơn mởn
Mỗi một mùa mưa một mỡ màng

Mưa mau, mưa mỏng, mây man mác
May mắn, mùa mưa mới mở màn
Mòng mới mang mào, mèo mẩn mỡ
Một mầm mai mở mắt mơ màng…

lại thêm chữ M:
Một miếng mít Mi mua, mười múi mật
“Măm” một mình, mà muốn mãi mộng mơ.
Múi mòng mọng, mỡ màng, mùi mê mẩn
Mải mê “măm” múi mít, mắt Mi mờ.

Xem thêm:  Dạy chồng (18+)

Mê mùi mít, Mi miệt mài moi móc
Múi mịn màng, mềm mại, muốn moi mau.
Mút múi mít, mùi mon men mời mọc
Mít mật mít mơ, mơn mởn một màu.

Mê mít mật, Mi mơ màng mộng mị
Mơ một mai mít mọc mấp mé mương.
Mít múp míp, mấy mươi, “măm” mải miết
Mập mạp mau, Mi mơ mộng Mán Mường.

Chữ M tiếp:
Mưa mải miết, mưa mịt mù, mưa mãi
Một mình Mi mắc mớ một mùa mưa
Mi mơ mộng mây mang màu múi mít
Mưa – mặc mưa, Mi mãi mãi mộng mơ

Mùi mít mật mong manh mà mê mẩn
Màu, mùi mít mỏi mắt, mỏi mũi Mi
Mi mong muốn mùa mưa mau mau mất
Mi mua một miếng mít, “măm” một mình

M….
Một mình mê mải mãi mong muốn
Muốn mình mềm mại muốn mối mai
Muốn một mai mình mãi mãi mơ
Mơ một mối mạnh mạng mong manh