Mới lại tình yêu – Phạm Bá Chiểu

0
Mới lại tình yêu – Phạm Bá Chiểu

Đồ vật cũ đánh bóng rồi vẫn cũ

Bình vỡ rồi gắn lại chẳng như xưa

Dây đã đứt nối lại còn vết nối

trôi chẳng níu được bao giờ

Nhưng cứ nhớ về vẫn mới

Tim vỡ rồi còn mảnh vỡ còn yêu

Tình đã đứt khéo nối liền lại đẹp

Thời yêu trôi lòng vẫn chạnh bao điều

hỡi, ấy kì diệu

Như cháy rừng, rừng vẫn cứ hồi sinh

Như trái vỡ, hạt bung mầm sự sống

Làm mới đi tình yêu cũ chúng mình!?

(TP. )

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Xuân đầu tiên - Hàn Mặc Tử