Mây trắng thong dong – Ngạo Thiên

0
Mây trắng thong dong – Ngạo Thiên

Thị phi nối tiếp thị phi
Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi
Hận thù oan trái sầu rơi
Nghiệp dày sâu nặng khóc lời thở than
Trùng dương nghiệp muôn ngàn
Khi vay khi trả lầm than kiếp người
Trăm năm nước chảy đá mòn
nhìn lại có còn ta không
Xin làm
bên dòng thế gian.


Xem thêm:  Đôi mắt - Võ Ngọc Cẩn