Mây – Mưa – Trần Thị Mơ

0
Mây – Mưa – Trần Thị Mơ

Lặng nhìn

Vẩn vơ bay dọc, bay ngang

Mây như con sóng nổi trôi

Bồng bềnh phiêu lãng xa vời nơi đâu?

Cây vin ngọn gió… uốn câu

Mây vin ngọn gió… đổi màu buồn thương!

Ngâu vừa qua ngõ… nắng vương

Mưa rơi… dệt lại đoạn trường !

Mưa rơi vàng bay

Nhìn cây rồi lại thương thay phận mình!

Đời như chiếc lá đầu cành

Nửa chừng thu- gió… cuối ghềnh lắt lay…

Không là một áng mây bay

Không là ngọn gió… để say tang bồng

Ước làm con sóng ruổi dong

Vỗ bờ vui… để cho lòng mênh mang!!!

Mai Mơ

(Mơ Thi Trần)


Xem thêm:  Đời vui có mẹ già - Phan Hoàng