Mắng học trò dốt – Hồ Xuân Hương

0
Mắng học trò dốt – Hồ Xuân Hương

Khéo khéo đi đâu lũ ?
Lại đây cho chị dạy làm thơ,
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa.


Xem thêm:  Lục bát về quê - Nguyễn Lâm Cẩn