Luỹ tre – Nguyễn Công Dương

1
Luỹ tre – Nguyễn Công Dương

Mỗi
Luỹ tre xanh rì rào, 
Ngọn tre cong gọng vó 
Kéo lên cao. 

Những trưa đồng đầy nắng, 
Trâu nằm nhai bóng râm 
Tre bần thần nhớ gió 
Chợt về đầy tiếng chim. 

Mặt trời xuống núi ngủ 
Tre nâng vầng lên 
Sao, sao treo đầy cành 
Suốt đêm dài thắp sáng. 

Bỗng gà lên tiếng gáy 
Xôn xao ngoài luỹ tre 
Đêm chuyển dần về sáng 
Mầm măng đợi nắng về.


Xem thêm:  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu