Lựa chọn – Hoa Lúa

0
Lựa chọn – Hoa Lúa

Em đang đứng giữa hai bờ

Giữa hai bờ của sự

Anh ở xa mà Chúa lại rất gần

Anh có thực

Còn Chúa là ảo ảnh

Chúa với em

cứu cánh

Anh chỉ là của

Chúa vô hình nên chúa từ bi

Anh hiện hữu nên anh đầy

Anh thiêu đốt em bằng lửa tình dữ dội

Chúa dụ em về thiên đường xanh

Hạt bụi trần nhỏ bé chính là anh

Còn , quyền năng – Chúa đấy!

Nhưng không Chúa

này vẫn vậy

Hoa cứ tươi và cỏ cứ xanh

Cũng chẳng là gì nếu trái đất thiếu anh

Một nguyên tử giữa vũ trụ

Em đang ở giữa anh và Chúa

Giữa loé sáng một lần và le lói trăm năm

cuộc đời này hay yêu cõi vĩnh hằng

Anh và Chúa

Hãy vui lòng chọn một.(Thái Bình)


Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Duy và tập thơ Về (1984) hay đặc sắc phần đầu