Lũ lụt – Nguyễn Thái Cơ

0
Lũ lụt – Nguyễn Thái Cơ

đồng quê toàn cảnh nước
Mưa hoài khắp nẻo đã thành sông
Thương nhiều thửa ruộng vừa gieo cấy
Tội những đầm tôm mới thả trồng

Giữa buổi nhìn ra dè ngọn gió
Hôm chiều liệu chuyển tránh cơn giông
Mong ngày không còn nữa
Để một đời kia đỡ gánh gồng

Nguyễn Thái Cơ 10/11/2017


Xem thêm:  Nguyễn Khoa Điềm với tập thơ Đất và khát vọng Phần 2