Lũ đàn ông – Đinh Kim Chung

0
Lũ đàn ông – Đinh Kim Chung

Tại lũ đàn ông chỉ thích chè
Trăm lần vợ hỏi cóc thèm nghe
Nào ngu bỏ rồi quay gót
Chả thèm xôi vẫn kết bè
Buổi gái sang nhà cho cụ nhẫn
Hôm thằng đảo nợ bán bà xe
Khi mà đã mộng thì không ngán
Bị đuổi là ta phệt góc hè


Xem thêm:  Phận đàn ông - Ngô Chí Trung