Lòng vô sự – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Lòng vô sự – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trải nguy nan đã mấy phen
Thân nhàn phúc lại được về nhàn
Niềm xưa trung ái thề chẳng phụ
Cảnh cũ điền viên thú đã quen
Ba quyển đồ thư, thu nặng túi
Một phong nguyệt, chở đầy then
Trời cũng biết nơi lành dữ
Họa phúc chẳng dùng cái tóc chen.


Xem thêm:  Làm người - Mai Hồng Thu

Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Lòng vô sự – Nguyễn Bỉnh Khiêm này nhé! Tất cả bình luận sẽ được kiểm duyệt và các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây:


Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho