Lời ru của mẹ – Trần Thị Mơ

0
Lời ru của mẹ – Trần Thị Mơ

Cái cò mày đi ăn đêm

Lời ru của Mẹ làm mềm !

Dầu hao cạn bấc đêm thâu

Như Mẹ – gánh sầu lệch vai!

Cái cò mày mổ cái trai…

Đầu đông sớm chợ – cửi canh

Mong con đón ngọn gió lành

Nắng mưa Mẹ chịu – đời con

Thương con củ ấu… cũng tròn

Mật công hết đắng, khoai môn thêm bùi

Chỉ mong con lớn nên người

Như chim tung cánh… chân trời bay xa…

Mẹ giờ như ánh chiều tà

che lối – sương sa… chắn đường

Con làm một đóa hoa thơm

lòng Mẹ – đêm trưởng… !

Mai Mơ

(Mơ Thi Trần)


Xem thêm:  Hạnh phúc - Hướng Dương