Lời nói – Ngạo Thiên

0
Lời nói – Ngạo Thiên

nói ít nghe nhiều
Nói nhiều nghe ít, trăm điều không hay
Trước nghe người khác tỏ bày
Sau là đối đáp, thẳng ngay dung hoà
khoe sắc như hoa
Nhẹ nhàng khi nói, mới là người khôn
Đừng nên lắc léo trêu ngươi
Dùng lời công kích, cho người khổ đau
không phải là dao
Nhưng làm rỉ máu,
Lời nói chẳng mua bằng tiền
Nghĩ suy khi nói, thánh hiền dạy ta
Kính trên nhường dưới mới là
Người khôn người trí, biết ta biết người.


Xem thêm:  Chùm thơ làm sao quên đi một người đã từng yêu