Lập đông – Phạm Đình Luyến

0
Lập đông – Phạm Đình Luyến

Đang tiết

Giơ tay hứng ngọn nắng hồng hiếm hoi

Trời nghiêng

Trút lá thu rơi

chi nữa cho đời xót xa

Tình mình

Duyên của người ta

Có gom thu lại vẫn là đông thôi

Cũng đành

Nhìn gió cuốn trôi

Lời thề chót lưỡi, đầu môi… lạc dòng

Ráng chiều

U ám trời đông

tình… người đã qua sông với người

Bến sông

Héo hắt

Bến đời, lỡ chuyến đò đời… hắt hiuKhép lại

Bóng tà loang phủ, cô liêu bến tình.


Phạm Luyến

(/ )


Xem thêm:  Ngã ba - Nguyễn Vân Thiên