Lạnh tháng ba – Thanh Hùng

0
Lạnh tháng ba – Thanh Hùng

Lạ quá tháng này gặp
Chợt nghe man mát ở trong lòng
Nàng Bân có lẽ vừa xong áo
Xua rét tràn về thử lạnh không

Một chút của
Không xua cái nóng
Chi là chút lạnh lùa cơn nóng
Chứ rét khuất rồi tận nẻo xa

Miền nam chẳng có rét nàng Bân
Mùa nắng mùa mưa đứng thật gần
Chẳng có cái mùa nào
Cho nên để

Tp. HCM 2018


Xem thêm:  Tuyển tập thơ con cóc vui, hài hước về tình yêu, vợ chồng, tình bạn