Là hóa học

0
Là hóa học

là chai với lọ
Là bình to, bình nhỏ… đủ thứ bình
Là ống dài, ống ngắn xếp linh tinh
Là ống nghiệm, bình cầu xếp như hình với bóng

Là Hóa học nghĩa là làm phản ứng
Cho bay hơi, ngưng tụ, thăng hoa
Nào là đun, gạn, lọc, trung hoà
Oxi hóa, chuẩn độ, kết tủa

Nhà Hóa học là chấp nhận “
Đứng run chân, tay mỏi lắc, mắt mờ
Nhưng tìm ra được triệu chất bất ngờ
Khiến nghiêng mình bên Hóa học


Xem thêm:  Tình yêu Sinh học - Giảm phân