Ký ức tháng hai – Nguyễn Đình Huân

0
Ký ức tháng hai – Nguyễn Đình Huân

về xuân dợm bước chân đi.
nơi đây xuân thì dang dở.
Thời gian trôi thêm một lần mai nở.
Cánh én cuối mùa trong gió chao nghiêng.

trăn trở riêng.
Như sông quê nhớ con xa bến.
Em vẫn đợi khi mùa xuân vừa đến.
Như hoa đào chờ cánh én báo xuân.

Cứ em mong ngóng bước chân.
Nhưng anh bao lần không tới.
Xuân xanh tươi lòng em buồn vời vợi.
Nhớ anh nhiều em dệt sợi tơ vương.

Về đi anh ta nối lại mùa thương.
Như ngày xưa ta chung đường tới lớp.
Đi trên bóng rợp.
Nắm tay lần đầu hồi hộp tim run.

Về nhé anh như nước trở về nguồn.
Ta mãi bên nhau chia sẻ.
Mùa xuân này đôi ta cùng .
Hạnh phúc ngọt ngào mình sẽ trao duyên.


Xem thêm:  Thở than - Xuân Diệu