Ký ức tháng ba – Bằng Lăng Tím

0
Ký ức tháng ba – Bằng Lăng Tím

THÁNG năm đợi người về bến cũ
BA mùa hoa héo rũ cánh tàn
SƯƠNG đêm giọt đọng dần tan
PHỦ trên đám cỏ ngút ngàn

GIĂNG mành nhớ năm canh em đợi
MỜ chân mây diệu vợi cuối trời
TÍM màu
XOAN hoa đầu ngõ rụng rơi thật buồn

CÁNH bưởi trắng khơi nguồn
RỤNG bông cúc nở hoa
VƯƠNG bao
TƠ lòng đứt đoạn xót xa dâng trào

NỖI buồn đó quyện vào
NIỀM vui giờ lẳng lặng bến mơ
THÁNG BA SƯƠNG PHỦ GIĂNG MỜ
TÍM XOAN CÁNH RỤNG VƯƠNG TƠ NỖI NIỀM.


Xem thêm:  Hoa lúa - Hữu Loan