Không đề – Nguyễn Đức Sơn

0
Không đề  –  Nguyễn Đức Sơn

Kiếp trước ta là du đãng

Kiếp này ta đi lảng vảng

Bên cầu tử sinh lỗ tai nghễnh ngãng


Xem thêm:  Mùa hoa cải ven sông - Thu Phong