Không đề – Đồng Đức Bốn

0
Không đề  –  Đồng Đức Bốn

I.

Cái đêm em ở với chồng

Ðể ai hóa đá bên sông đợi đò

Cái đêm hôm ấy gió mùa

Tơ nhện giăng đến cổng chùa thì tan.

II.

Cái đêm lành lạnh gió mùa

Em trong chăn ấm có đùa với ai

Ngang trời tiếng vạc mảnh mai

Chém trăng đã đứt thành hai mảnh rồi

Mảnh nào em để cho tôi

Khi buồn chỉ đặt ngang môi làm kèn.


Xem thêm:  Anh về quê cũ - Nguyễn Bính