Khổ lắm miền Trung – Phan Đức Cung

0
Khổ lắm miền Trung – Phan Đức Cung

Khổ lắm của ta ơi
Nắng mới đốt rừng cháy khắp nơi
Chưa kịp hoàn hồn thì bão, lũ
Lại đến xéo dày cho tả tơi.!..

Lúa vừa mới chín độ vàng mơ
Trời ném trận mưa xuống bất ngờ
Ruộng dưới, đồng trên ngập trắng xóa
Miếng ăn kề miệng vẫn…tờ hơ…

Trời ơi, đã tội tình chưa ?!..


Xem thêm:  Miền Trung lũ lụt - Phan Hạnh