Hương tháng tám – Nguyên Trân

0
Hương tháng tám – Nguyên Trân

Hạ chẳng muốn rời bước đi
Dầu bão giông đã ngang cửa
Sen còn hồng như dùng dằng lần lữa
Níu chút mùa thêu dệt chút

Những cơn mưa cứ dè dặt trút thương
Đẫm đường xưa ngập tràn bao vết dấu
Đôi mắt đêm cứ ngóng trông đau đáu
Đợi Thu về mộng

khẽ nhuộm man mác đồi nương
Sắc dịu dàng mênh mang trắng
Lá ngả vàng chở bao điều
Khuấy chút tình ai đó đã thẳm trao…

Hàng sấu chua bỗng trở nên
Đẫm sương sớm cội me già ngan ngát
Hạt nắng rủ nhau rong chơi từng vạt
Gió mơn man luẩn quẩn vờn tóc mai…

Tháng Tám thoảng nhẹ
Tỏa đâu đây the the làn hương cốm
Gọi chim muông về thưởng buồng chuối đốm
Óng ánh màu một mùa mới dần sang…


Xem thêm:  Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cùng những thi phẩm nổi tiếng phần 3