Hương tháng ba – Lê Hồ Thu

0
Hương tháng ba – Lê Hồ Thu

Hương tình phả muộn

Nở mùa thương đợi hoa cà thắm duyên

Ngày quê gió sạm khoang

Rửa lần phiêu bạt hàn huyên tiếng lòng

Bóng trần loang quãng đục trong

Mây chiều bến hạ đan vòng ngõ yêu

Chầm trôi vạt nắng mỹ miều

Trời xa vẽ mộng cánh diều lửng bay

Trầu khô đỏ miếng cau dày

sẻ mặn nồng cay nghĩa bền

Lẽ đời ngậm đắng vừa quên

Đàn xưa phím lỡ âm rền thoảng đau…

Cầm tay áo bụi hai màu

Lời ru lạc phía còn nhau !

()


Xem thêm:  Tập Làm Thơ 4 Chữ Về Mẹ, Quê Hương Đặc Sắc Nhất Hiện Nay